Доставка


Стоките се доставят чрез ползваните от „Кей Джи Партс“ ЕООД куриерски услуги на „Еконт“ на посочен от клиента адрес в Република България (адрес на офис на „Еконт“). По изключение и при възможност, при изрична уговорка между двете страни, „Кей Джи Партс“ ЕООД би могъл да се ангажира с доставката и сам.

„Кей Джи Партс“ ЕООД изпраща стоката на клиента, след като е получил съответното плащане в пълен размер по посочената по-горе банкова сметка.

„Кей Джи Партс“ ЕООД предприема всички необходими действия с цел поръчаните от клиента стоки да бъдат доставени в срок до 3 (три) работни дни, считано от от датата на получаване на съответното плащане в пълен размер по посочената банкова сметка.