Коригиране на данни

Може да използвате посочените по-долу линкове, за да променяте данните за Вашия профил при необходимост.

Преносимост на данни

Може да използвате посочените по-долу линкове, за да сваляте всички данни, свързани с Вас, които съхраняваме.

Достъп до лични данни

Може да използвате посочения по-долу линк, за да изискате от KGPARTS.BG доклад с цялата лична информация, свързана с Вас, която съхраняваме.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“),
Право на ограничаване на обработването,
Право на възражение срещу обработване на лични данни

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент отностно защитата на данните), субектът на данни има правото да поиска от „Кей Джи Партс“ ЕООД в качеството му на администратор изтриване на свързаните със субекта лични данни без ненужно забавяне, да изиска ограничаване на обработването, както и право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. В случай, че желаете да упражните някое от посочените права, моля да се свържете с нас на Е-поща gdpr@kgparts.bg . Ние ще разгледаме вашето искане възможно най-скоро и ще Ви информираме за предприетите от нас действия. За Ваше улеснение сме подготвили примерна бланка, която бихте могли да ползвате.