Плащане


Цените на стоките, посочени на Интернет страницата на „Кей Джи Партс“ ЕООД KGPARTS.BG са в български лева.


Стоките се заплащат по цени, действащи към момента на завършване на поръчката от страна на клиента (без значение дали създава клиентски профил или поръчва стоки като „гост“).

Когато една поръчка съдържа стоки с обща стойност до 99 (деветдесет и девет) лева се начислява и цена на доставка (разноски по транспортирането на стоката/стоките до посочен от клиента адрес в Република България) в размер на 4.90 лева (четири лева и деветдесет стотинки). Когато една поръчка съдържа стоки с обща стойност равна на или по-висока от 99 (деветдесет и девет) лева не се начислява цена на доставка т.е. доставката е безплатна за клиента.

Крайната цена се формира от цената на стоката/стоките и цената на доставката (когато е приложимо) и включва данък върху добавената стойност.

Поръчки, направени през Интернет страницата за електронна търговия www.kgparts.bg се заплащат единствено по банков път (чрез превод или внасяне по платежна сметка).

Клиентът дължи авансово плащане на цялата сума.

Плащането следва да се извърши в срок до три работни дни от сключването на договора.

Данните, необходими за плащане чрез превод или внасяне по платежна сметка са следните:

Титуляр: „Кей Джи Партс“ ЕООД

Банка ДСК ЕАД

Валута: BGN

IBAN: BG60STSA93000025077099

BIC: STSABGSF

В основанието за плащане се посочва номерът на поръчката.

Банковите такси са за сметка на клиента.