Плащане


   Цените на стоките, посочени на Интернет страницата на KGPARTS.BG са в български лева и включват данък върху добавената стойност (ДДС).


   Стоките се заплащат по цени, действащи към момента на завършване на поръчката от страна на клиента (без значение дали създава клиентски профил или поръчва стоки като „гост“).

    
  Когато една поръчка съдържа стоки с обща стойност равна на или по-висока от до 99 лв. не се начислява цена на доставка т.е. доставката е безплатна за клиента при условие, че стоката/стоките се доставят чрез куриерски услуги на „Еконт“. Безплатната доставка важи и в случаите, когато е налице изрична уговорка между клиента и 
KGPARTS.BG поръчката, съдържаща стоки с обща стойност равна на или по-висока от до 99 лв. да бъде доставена на адрес в град София от KGPARTS.BG.


   В зависимост от стойността на поръчката и предпочитанието на клиента (когато е приложимо с оглед съответствието с действащото законодателство), плащането на дължимата сума може да се извърши чрез наложен платеж при получаване на стоката или по банков път (чрез превод или внасяне по платежна сметка).


    Когато е налице изрична уговорка между клиента и KGPARTS.BG поръчката да бъде доставена от KGPARTS.BG на адрес, дължимата сума се заплаща в брой при получаване на стоката доколкото не е налице изискване (регламентирано в нормативен акт или в настоящите общи условия) или изрична уговорка между клиента и търговеца плащането да се извърши по банков път (чрез превод или внасяне по платежна сметка).


   При поръчка, която включва стоки на стойност, равна на или по-висока от 500 (петстотин) лева с включен ДДС, клиентът дължи авансово плащане в размер не по-нисък от половината от стойността на поръчката. При поръчка, която включва стоки на стойност, равна на или по-висока от 1000 (хиляда) лева с включен ДДС, клиентът дължи авансово плащане на цялата сума. В посочените случаи, авансовото плащане се извършва по банков път (чрез превод или внасяне по платежна сметка). Плащането следва да се извърши в срок до три работни дни от сключването на договора.


    Когато плащанията са на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв., съответно на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв., те се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка. Плащането следва да се извърши в срок до три работни дни от сключването на договора.


Данните, необходими за плащане чрез превод или внасяне по платежна сметка са следните:


Титуляр: „Кей Джи Партс“ ЕООД
Банка ДСК ЕАД
Валута: BGN
IBAN: BG60STSA93000025077099
BIC: STSABGSF


В основанието за плащане се посочва номерът на поръчката.


Банковите такси са за сметка на клиента.